Call Margin là gì? khi nào thì bạn sẽ bị call margin

0
46

Call margin (gọi ký quỹ) là yêu cầu của một công ty chứng khoán đối với khách hàng của họ để nộp thêm tiền hoặc tăng số lượng cổ phiếu dùng làm thế chấp. Trong khi margin là việc một nhà đầu tư vay thêm tiền từ một công ty chứng khoán để mua thêm cổ phiếu, sử dụng những cổ phiếu đó làm tài sản thế chấp. Nếu giá cổ phiếu giảm và tỷ lệ tài sản ròng/giá trị cổ phiếu thấp hơn tỷ lệ ký quỹ yêu cầu, công ty chứng khoán sẽ yêu cầu khách hàng thực hiện call margin.

call-margin

Ví dụ về Call Margin

Ví dụ, giả sử một công ty chứng khoán đặt tỷ lệ ký quỹ tối thiểu là 40%. Một nhà đầu tư có 200 triệu đồng và vay thêm 100 triệu đồng từ công ty chứng khoán để mua cổ phiếu A. Cổ phiếu A được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay. Nếu giá cổ phiếu A giảm 45%, nhà đầu tư sẽ thua lỗ 90 triệu đồng nếu không sử dụng margin. Tuy nhiên, vì sử dụng margin để có sức mua tổng cộng là 300 triệu đồng, giá trị của cổ phiếu khi giá giảm chỉ còn 165 triệu đồng, tức là “bốc hơi” 135 triệu đồng. Khi trừ đi phần vay từ công ty chứng khoán, tài sản ròng còn lại của nhà đầu tư là 65 triệu đồng.

Tỷ lệ tài sản ròng/giá trị cổ phiếu lúc này là 39,3%, thấp hơn tỷ lệ ký quỹ 40% yêu cầu duy trì nên công ty chứng khoán sẽ yêu cầu thực hiện “call margin”. Khi đó, nhà đầu tư có hai lựa chọn: bán một phần cổ phiếu hoặc nộp thêm tiền để tỷ lệ tài sản ròng/giá trị cổ phiếu lớn hơn tỷ lệ cho phép. Nếu nhà đầu tư không thực hiện yêu cầu này đúng thời hạn, công ty chứng khoán có quyền bán các cổ phi

Mỗi công ty chứng khoán có các quy định khác nhau về cách thực hiện “call margin”. Thông thường, nhà đầu tư sẽ nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn điện thoại thông báo quyết định này. Một số công ty sử dụng email để gửi nhiều lần tuỳ theo mức độ tỷ lệ ký quỹ của khách hàng.

Làm gì khi bị Call Margin?

  • Gia tăng khoản ký quỹ bắt buộc (margin requirement): Đây là một biện pháp khác để giảm số vốn đang sử dụng (used margin). Bạn có thể tăng số tiền đặt cọc cho mỗi vị thế mà bạn đang nắm giữ, điều này sẽ giúp giảm số vốn đang sử dụng và ngăn ngừa việc bị Call Margin.
  • Chuyển đổi giữa các loại hình giao dịch: Nhà đầu tư có thể chuyển đổi giữa các loại hình giao dịch nhưng với tỷ lệ ký quỹ khác nhau. Ví dụ, nếu bạn đang giao dịch với tỷ lệ ký quỹ 1:50, bạn có thể chuyển sang tỷ lệ ký quỹ 1:20 để giảm số vốn đang sử dụng trong tài khoản của bạn.
  • Sử dụng tính năng đảo vị thế (hedging): Đây là một biện pháp giúp bạn đảo vị thế mà không cần nạp thêm tiền vào tài khoản.
5/5 - (5 votes)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây