Cổ phiếu phổ thông là gì?

0
44

Trong thị trường chứng khoán, cổ phiếu phổ thông là loại cổ phiếu công ty mà được phát hành rộng rãi cho công chúng và mọi người có thể mua nó trên các sàn giao dịch, đại khái là có tiền là bạn có thể mua được. Đây là loại cổ phiếu phổ biến nhất nếu bạn là một nhà đầu tư mới bước vào thị trường

Cổ phiếu phổ thông là gì?

Cổ phiếu phổ thông (tiếng Anh: Common stock) là một loại cổ phiếu công ty mà được phát hành rộng rãi, bạn có thể mua các loại cổ phiếu này ở trên sàn chứng khoán. 

Những người nắm giữ loại cổ phiếu này có thể tự do giao dịch trên sàn chứng khoán mà không cần bất kỳ điều kiện gì. Ngoài ra thì cổ phiếu phổ thông có đầy đủ quyền biết quyết ở đại hội cổ đông.

Cổ phiếu phổ thông sẽ được báo cáo đầy đủ trong phần vốn chủ sở hữu của cổ đông trên bảng cân đối kế toán của công ty.

Lưu ý về cổ phiếu phổ thông?

Những quyền lợi của cổ phiếu phổ thông bao gồm:

  • Nhận cổ tức: Như đã nói trên, cổ phiếu phổ thông có thể nhận được cổ tức từ công ty, tuy nhiên cổ tức không phải lúc nào cũng được trả và có thể thay đổi theo tình hình kinh tế và lợi nhuận của công ty.

  • Giá trị cổ phiếu tăng theo thời gian: Nếu một công ty hoạt động tốt, giá trị của cổ phiếu phổ thông có thể tăng lên theo thời gian.

Quyền lợi của người sở hữu cổ phiếu phổ thông

Quyền hưởng cổ tức

Là quyền của chủ sở hữu cổ phiếu để nhận được một phần lợi nhuận của công ty dưới dạng tiền cổ tức. Cổ tức được tính theo số cổ phiếu mà mỗi người có và theo tỷ lệ cổ tức đã được công ty quy định. Ví dụ, nếu công ty quy định mức cổ tức là 10% và bạn có 100 cổ phiếu, bạn sẽ nhận được 100 x 10% = 10.000 đồng cổ tức.

Quyền mua cổ phiếu mới

Là quyền của chủ sở hữu cổ phiếu hiện tại được mua thêm cổ phiếu mới trong khi công ty đang phát hành cổ phiếu mới. 

Ví dụ, nếu công ty muốn tăng vốn bằng cách phát hành thêm 100.000 cổ phiếu mới, và có nguyên tắc quy định rằng mỗi người có quyền mua thêm tối đa 50 cổ phiếu mới, thì người sở hữu 200 cổ phiếu cũ sẽ có quyền mua thêm 100 cổ phiếu mới.

Quyền bỏ phiếu

Quyền bỏ phiếu là quyền của người sở hữu cổ phiếu được tham gia vào các quyết định của công ty qua các cuộc họp cổ đông.

Ví dụ, nếu công ty có cuộc họp cổ đông để quyết định về việc tăng vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu, người sở hữu cổ phiếu sẽ có quyền bỏ phiếu để tham gia vào quyết định này. Tuy nhiên, quyền bỏ phiếu không phải lúc nào cũng được công ty thông qua.

5/5 - (4 votes)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây