Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi là gì?

0
35

Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi (tiếng Anh: Convertible Preferred Stock) được là những cổ phiếu ưu đãi có kèm theo quyền chọn cho phép người nắm giữ có thể chuyển đổi nó thành một số lượng nhất định cổ phiếu phổ thông sau một khoảng thời gian. Hầu hết cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi được đều có thể được chuyển đổi theo ý muốn của người nắm giữ.

Ví dụ cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi

Ví dụ bạn mua 100 cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi của Tài Chính Pedia với giá là 500đ / cổ phiếu vào ngày 01/01/2023 vậy số tiền bạn bỏ ra đầu tư lúc này là 50.000đ.

Theo quy định công ty thì 1 cổ phiếu ưu đãi sẽ được chuyển đổi thành 50 cổ phiếu phổ thông, tức là lúc này với 100 cổ phiếu ưu đãi bạn sẽ chuyển đổi thành 5000 cổ phiếu phổ thông (100*50). Quyền chuyển đổi này sẽ được chuyển đổi vào ngày 01/01/2024.

Mệnh giá cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi/No. của Cổ phiếu phổ thông được hưởng như một phần của việc chuyển đổi.
Trong trường hợp này, $10 (500/50) được gọi là giá chuyển đổi.

Trường hợp 1

Bây giờ, giả sử vào 01/01/2024, giá cổ phiếu được giao dịch ở mức @7 trên mỗi cổ phiếu trên thị trường. Nếu nhà đầu tư quyết định chuyển đổi cổ phần nắm giữ của mình thành cổ phiếu phổ thông, thì tổng giá trị khoản đầu tư của bạn sẽ là 35000đ (5000 cổ phiếu phổ thông * 7đ) vào ngày đó. Nó sẽ mang lại cho bạn khoản lỗ tổng cộng là 15000đ sau khi xem xét khoản đầu tư ban đầu của bạn là 50000đ.

Trường hợp #2

Bây giờ, giả sử rằng giá cổ phiếu tăng lên 30đ. Bạn sẽ thực hiện quyền chuyển đổi của mình vì bạn có thể mua cùng một cổ phiếu với giá 10đ so với giá thị trường là 30đ. Chênh lệch giữa 30 và 10 được gọi là phí chuyển đổi. Sau khi chuyển đổi, tổng giá trị khoản đầu tư của anh ấy sẽ tăng từ 50.000đ lên 150.000đ, mang lại cho anh ấy khoản lãi ròng có thể thực hiện được là 100.000đ.

Lợi ích của cổ phiếu cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi

  • Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi được hưởng quyền ưu đãi so với cổ phiếu vốn chủ sở hữu về việc trả cổ tức và hoàn trả vốn trong trường hợp công ty đó giải thể.
  • Nếu giá cổ phiếu tăng, các nhà đầu tư có thể chọn chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi của họ thành cổ phiếu phổ thông. Lúc này cổ phiếu mà bạn nắm giữ sẽ được hưởng các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông.
  •  Ngược lại nếu công ty làm ăn kém bạn có quyền giữ lại cổ phiếu ưu đãi, trong trường hợp công ty giải thể thì với cổ phiếu ưu đãi bạn có nhiều quyền lợi hơn. Bạn sẽ được ưu tiên chia cổ tức và phân chia phần tài sản còn lại trước các cổ đông góp vốn.
  • Trước khi chuyển đổi, việc phát hành cổ phiếu ưu đãi không dẫn đến pha loãng quyền kiểm soát, tức là chúng không mang quyền biểu quyết cũng như không can thiệp vào các quyết định của công ty.
Tặng sao cho post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây