Chỉ số P/S là gì? cách tính và ý nghĩa trong chứng khoán

0
35

P/S ratio có thể được sử dụng để so sánh giá của các công ty trong cùng một ngành hoặc để so sánh giá của một công ty với các công ty khác trong ngành khác. Nó cũng có thể được sử dụng để đánh giá giá của một công ty so với doanh thu của nó và xem xét xem giá có quá cao hay quá thấp so với doanh thu hay không

P/S là gì?

P/S trong chứng khoán là viết tắt của cụm từ “Price to Sales Ratio” hoặc “Price to Sales”. Đây là một chỉ số đo lường giá của một công ty so với doanh thu của nó. Nó được tính bằng cách chia giá của một cổ phiếu cho doanh thu hàng năm của công ty đó.

Cách tính chỉ số P/S

Để tính chỉ số P/S, bạn cần lấy giá hiện tại của một cổ phiếu và chia nó cho doanh thu hàng năm của công ty đó. Công thức tính chỉ số P/S như sau:

P/S = Giá cổ phiếu / Doanh thu hàng năm

Ví dụ, nếu giá cổ phiếu của một công ty là 100 đô la và doanh thu hàng năm của công ty đó là 200 đô la, thì chỉ số P/S của công ty đó là:

P/S = 100 đô la / 200 đô la = 0,5

Nghĩa là, giá của cổ phiếu của công ty đó bằng một nửa so với doanh thu hàng năm của công ty. Tuy nhiên, chỉ số P/S không phải là một chỉ số hoàn hảo và không nên được sử dụng một cách đơn điệu để đánh giá giá cổ phiếu của một công ty. Cần phải xem xét các yếu tố khác nhau và thông tin khác cũng như các chỉ số khác để đánh giá giá cổ phiếu của một công ty.

Những lưu ý khi sử dụng chỉ số P/S

Có một số lưu ý quan trọng khi sử dụng chỉ số P/S để đánh giá giá cổ phiếu của một công ty:

  • P/S không phải là một chỉ số hoàn hảo và không nên được sử dụng một cách đơn điệu để đánh giá giá cổ phiếu của một công ty.
  • P/S không phải là một chỉ số tuyệt đối và không nên được so sánh trực tiếp giữa các công ty khác nhau hoặc trong cùng một ngành.
  • P/S có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tỷ lệ lãi/lỗ, tỷ lệ nợ/vốn, tỷ lệ tồn kho, và tỷ lệ tài sản khác nhưng không bao gồm trong doanh thu.
  • P/S có thể khác nhau giữa các ngành kinh tế và giữa các công ty có lĩnh vực hoạt động khác nhau.
  • P/S không phải là một chỉ số dự báo tương lai và không thể dùng để dự đoán tương lai giá cổ phiếu của một công ty.
  • Cần phải xem xét các yếu tố khác nhau và thông tin khác cũng như các chỉ số khác để đánh giá giá cổ phiếu của một công ty.
Tặng sao cho post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây