Giá vàng hôm nay 04/10/2022

0
205

Giá Vàng SJC tại Long Xuyên được mua vào với mức giá là 6.522.000 đồng/chỉ và bán ra với mức giá 6.625.000 đồng/chỉ. Giá mua vào giảm 6.520.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.625.000 giảm so với ngày hôm trước

Khu vực Loại Giá mua Giá bán
Long Xuyên Vàng SJC 6.522.000 6.625.000
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L – 10L 6.520.000 6.620.000
Vàng nữ trang 41,7% 2.006.600 2.206.600
Vàng nữ trang 58,3% 2.879.000 3.079.000
Vàng nữ trang 75% 3.756.600 3.956.600
Vàng nữ trang 99% 5.073.000 5.203.000
Vàng nữ trang 99,99% 5.185.000 5.255.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 5.195.000 5.305.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 5.195.000 5.295.000
Đà Nẵng Vàng SJC 6.520.000 6.622.000
Cà Mau Vàng SJC 6.520.000 6.622.000
Miền Tây Vàng SJC 6.520.000 6.620.000
Biên Hòa Vàng SJC 6.520.000 6.620.000
Quãng Ngãi Vàng SJC 6.520.000 6.620.000
Hà Nội Vàng SJC 6.520.000 6.622.000
Bạc Liêu Vàng SJC 6.520.000 6.622.000
Nha Trang Vàng SJC 6.520.000 6.622.000
Quy Nhơn Vàng SJC 6.518.000 6.622.000
Phan Rang Vàng SJC 6.518.000 6.622.000
Hạ Long Vàng SJC 6.518.000 6.622.000
Quảng Nam Vàng SJC 6.518.000 6.622.000
Bình Phước Vàng SJC 6.518.000 6.622.000
Huế Vàng SJC 6.517.000 6.623.000

Giá Vàng SJC 1L – 10L tại Hồ Chí Minh được mua vào với mức giá là 6.520.000 đồng/chỉ và bán ra với mức giá 6.620.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 2.006.600 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.620.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng nữ trang 41,7% tại được bán ra với mức giá là 2.006.600 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 2.206.600 đồng/chỉ. Giá mua vào 2.879.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 2.206.600 so phiên giao dịch chiều hôm qua

Giá Vàng nữ trang 58,3% tại được bán ra với mức giá là 2.879.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 3.079.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 3.756.600 so với ngày hôm trước, giá bán ra 3.079.000 so với giá chốt chiều qua

Giá Vàng nữ trang 75% tại được bán ra với mức giá là 3.756.600 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 3.956.600 đồng/chỉ. Giá mua vào 5.073.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 3.956.600 so với chốt phiên trước đó

Giá Vàng nữ trang 99% tại được bán ra với mức giá là 5.073.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 5.203.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 5.185.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 5.203.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng nữ trang 99,99% tại được bán ra với mức giá là 5.185.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 5.255.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 5.195.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 5.255.000 so với giá chốt chiều qua

Giá Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ tại được bán ra với mức giá là 5.195.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 5.305.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 5.195.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 5.305.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại được bán ra với mức giá là 5.195.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 5.295.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.520.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 5.295.000 so với ngày hôm qua

Giá Vàng SJC tại Đà Nẵng được bán ra với mức giá là 6.520.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.622.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.520.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.622.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Cà Mau được bán ra với mức giá là 6.520.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.622.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.520.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.622.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Miền Tây được bán ra với mức giá là 6.520.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.620.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.520.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.620.000 so với ngày giao dịch hôm trước

Giá Vàng SJC tại Biên Hòa được bán ra với mức giá là 6.520.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.620.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.520.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.620.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Quãng Ngãi được bán ra với mức giá là 6.520.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.620.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.520.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.620.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Hà Nội được bán ra với mức giá là 6.520.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.622.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.520.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.622.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Bạc Liêu được bán ra với mức giá là 6.520.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.622.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.520.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.622.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Nha Trang được bán ra với mức giá là 6.520.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.622.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.518.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.622.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Quy Nhơn được bán ra với mức giá là 6.518.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.622.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.518.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.622.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Phan Rang được bán ra với mức giá là 6.518.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.622.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.518.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.622.000 so với ngày giao dịch hôm trước

Giá Vàng SJC tại Hạ Long được bán ra với mức giá là 6.518.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.622.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.518.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.622.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Quảng Nam được bán ra với mức giá là 6.518.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.622.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.518.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.622.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Bình Phước được bán ra với mức giá là 6.518.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.622.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.517.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.622.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Huế được bán ra với mức giá là 6.517.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.623.000 đồng/chỉ. Giá mua vào Cập nhập lúc 07:49:05 04/10/2022 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.623.000 so với ngày hôm trước

5/5 - (4 votes)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây