Giá vàng hôm nay 23/09/2022

0
170

Giá Vàng SJC tại Long Xuyên được mua vào với mức giá là 6.582.000 đồng/chỉ và bán ra với mức giá 6.665.000 đồng/chỉ. Giá mua vào giảm 6.580.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.665.000 giảm so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC 1L – 10L tại Hồ Chí Minh được mua vào với mức giá là 6.580.000 đồng/chỉ và bán ra với mức giá 6.660.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 1.939.800 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.660.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng nữ trang 41,7% tại được bán ra với mức giá là 1.939.800 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 2.139.800 đồng/chỉ. Giá mua vào 2.785.700 so với ngày hôm trước, giá bán ra 2.139.800 so phiên giao dịch chiều hôm qua

Giá Vàng nữ trang 58,3% tại được bán ra với mức giá là 2.785.700 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 2.985.700 đồng/chỉ. Giá mua vào 3.636.600 so với ngày hôm trước, giá bán ra 2.985.700 so với giá chốt chiều qua

Giá Vàng nữ trang 75% tại được bán ra với mức giá là 3.636.600 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 3.836.600 đồng/chỉ. Giá mua vào 4.914.600 so với ngày hôm trước, giá bán ra 3.836.600 so với chốt phiên trước đó

Giá Vàng nữ trang 99% tại được bán ra với mức giá là 4.914.600 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 5.044.600 đồng/chỉ. Giá mua vào 5.035.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 5.044.600 so với ngày hôm trước

Giá Vàng nữ trang 99,99% tại được bán ra với mức giá là 5.035.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 5.095.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 5.045.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 5.095.000 so với giá chốt chiều qua

Giá Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ tại được bán ra với mức giá là 5.045.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 5.145.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 5.045.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 5.145.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại được bán ra với mức giá là 5.045.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 5.135.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.580.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 5.135.000 so với ngày hôm qua

Giá Vàng SJC tại Đà Nẵng được bán ra với mức giá là 6.580.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.662.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.580.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.662.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Cà Mau được bán ra với mức giá là 6.580.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.662.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.580.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.662.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Miền Tây được bán ra với mức giá là 6.580.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.660.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.580.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.660.000 so với ngày giao dịch hôm trước

Giá Vàng SJC tại Biên Hòa được bán ra với mức giá là 6.580.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.660.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.580.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.660.000 so với ngày hôm trước
Giá Vàng SJC tại Quãng Ngãi được bán ra với mức giá là 6.580.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.660.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.580.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.660.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Hà Nội được bán ra với mức giá là 6.580.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.662.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.580.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.662.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Bạc Liêu được bán ra với mức giá là 6.580.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.662.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.580.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.662.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Nha Trang được bán ra với mức giá là 6.580.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.662.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.578.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.662.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Quy Nhơn được bán ra với mức giá là 6.578.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.662.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.578.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.662.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Phan Rang được bán ra với mức giá là 6.578.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.662.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.578.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.662.000 so với ngày giao dịch hôm trước

Giá Vàng SJC tại Hạ Long được bán ra với mức giá là 6.578.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.662.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.578.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.662.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Quảng Nam được bán ra với mức giá là 6.578.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.662.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.578.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.662.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Bình Phước được bán ra với mức giá là 6.578.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.662.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.577.000 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.662.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Huế được bán ra với mức giá là 6.577.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.663.000 đồng/chỉ. Giá mua vào Cập nhập lúc 07:49:02 23/09/2022 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.663.000 so với ngày hôm trước

Giá tại Tăng giảm so sánh với ngày trước đó được bán ra với mức giá là Cập nhập lúc 07:49:02 23/09/2022 đồng/chỉ và mua vào với mức giá đồng/chỉ. Giá mua vào so với ngày hôm trước, giá bán ra so với ngày hôm trước

5/5 - (4 votes)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây