Home MT5 Trend Volatility Quality Indicator

Volatility Quality Indicator

Chỉ báo biến động thị trường tốt nhất cho MetaTrader 5 với các tín hiệu và cảnh báo mũi tên. Phù hợp nhất cho phân tích kỹ thuật ngoại hối và cho tất cả các loại hình giao dịch.

Categories: ,

Mô tả về indicator

Đo lường sự biến động là yếu tố then chốt để giao dịch Forex thành công. Chỉ báo Volatility Quality Indicator Metatrader 5 cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin về độ biến động và sức mạnh xu hướng trong một cửa sổ chỉ báo duy nhất.

Chỉ báo cũng hiển thị các tín hiệu mũi tên và đưa ra các cảnh báo giao dịch.

Chỉ báo này có thể cấu hình cao để cung cấp các tín hiệu từ nhiều khung thời gian trên cùng một biểu đồ nhằm cung cấp phân tích kỹ thuật tốt nhất cho tất cả các loại giao dịch ngoại hối.

Cách giao dịch bằng cách sử dụng các tín hiệu giao dịch Chỉ báo Volatility Quality Indicator

Trong biểu đồ trên, biểu đồ H1 của EURUSD cho thấy các tín hiệu giao dịch bằng cách sử dụng cài đặt tùy chỉnh vì chỉ báo này linh hoạt. Chỉ báo hiển thị các tín hiệu MUA và BÁN LIME bằng các mũi tên ĐỎ. Màu của đường chỉ báo vẫn LIME cho đến khi xu hướng tiếp tục tăng. Ngược lại, màu chỉ báo vẫn là ĐỎ cho đến khi kết thúc xu hướng BÁN.

Chỉ báo Metatrader này có thể được áp dụng cho tất cả các loại giao dịch ngoại hối, bao gồm cả giao dịch đột phá. Tuy nhiên, các nhà giao dịch kỹ thuật có thể đặt chỉ báo để nhận tín hiệu từ các khung thời gian cao hơn. Các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng phương pháp tiếp cận nhiều khung thời gian để giao dịch sẽ thấy chỉ báo kỹ thuật này rất hữu ích.

Các nhà giao dịch ngoại hối có thể mở nhiều cửa sổ chỉ báo Metatrader với các khung thời gian khác nhau, từ cao hơn đến thấp hơn. Ngoài ra, những tín hiệu này sẽ cung cấp cho nhà giao dịch ngoại hối đa khung thời gian cách tiếp cận TĂNG-XUỐNG đối với sự biến động của thị trường. Tính năng này làm cho Chỉ báo Volatility Quality Indicator trở thành một chỉ báo hàng đầu.

Chỉ báo biến động thị trường MT5 hàng đầu này được hiển thị dưới dạng một đường không giống như những đường khác được hiển thị dưới dạng bộ đếm. Bởi vì chỉ báo kỹ thuật này hiển thị các tín hiệu mũi tên và cảnh báo tín hiệu, các nhà giao dịch mới sẽ thấy nó đơn giản và dễ sử dụng. Mặt khác, các nhà giao dịch ngoại hối có kinh nghiệm có thể sử dụng nó để xác định các mức độ biến động khác nhau và chuẩn bị một kế hoạch giao dịch phù hợp.

Volatility Quality Indicator

Volatility Quality Indicator Chỉ báo MT5 Cài đặt tùy chỉnh

Dưới đây là các cài đặt tùy chỉnh tốt nhất cho chỉ báo MT5 Volatility Quality Indicator. Tuy nhiên, để đạt được kết quả giao dịch tốt nhất, bạn nên sử dụng các cài đặt khác nhau tùy thuộc vào cặp tiền đang được sử dụng.

Chỉ báo Volatility Quality Indicator cho Metatrader 5 sử dụng giá lịch sử và tính toán sự biến động của thị trường. Nó là một trong những chỉ báo hàng đầu trong danh sách các chỉ báo biến động và cho tín hiệu giao dịch tốt nhất. Hơn nữa, chỉ báo này có thể được áp dụng cho tất cả các phân tích kỹ thuật và giao dịch dựa trên biểu đồ. Do đó, các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng sự biến động để phân tích kỹ thuật sẽ đánh giá rất cao chỉ báo này.

Click vào đây xem hướng dẫn cài đặt Indicator trên MT4 hoặc MT5

Kết luận

Chỉ báo Extreme TMA hoạt động tốt nhất trên mọi khung thời gian và bạn có thể tùy chỉnh khoảng thời gian của nó để phù hợp với chiến lược của mình. Để xác nhận thêm tín hiệu, bạn có thể kết hợp chỉ báo với các chỉ báo khác như RSI hoặc MACD.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng Indicator

Indicator được code bởi bên thứ 3 nên khi sử dụng tốt nhất là bạn nên out tất cả các tài khoản trade trên mt4 hoặc mt5. Chúng tôi chỉ chia sẻ từ bài viết gốc và không chịu trách nhiệm cho tài khoản giao dịch của bạn.

Tặng sao cho product

Bình luận

There are no reviews yet.

Be the first to review “Volatility Quality Indicator”

Your email address will not be published. Required fields are marked *