Giá vàng hôm nay 20/09/2022

0
80

Giá Vàng SJC tại Long Xuyên được mua vào với mức giá là 6.592.000 đồng/chỉ và bán ra với mức giá 7.675.000 đồng/chỉ. Giá mua vào giảm 15 so với ngày hôm trước, giá bán ra 7.675.000 tăng so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC 1L – 10L tại Hồ Chí Minh được bán ra với mức giá là 6.590.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.670.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 15 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.670.000 so phiên giao dịch chiều hôm qua

Giá Vàng nữ trang 41,7% tại được bán ra với mức giá là 1.939.800 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 2.139.800 đồng/chỉ. Giá mua vào 6.2 so với ngày hôm trước, giá bán ra 2.139.800 so với chốt phiên trước đó

Giá Vàng nữ trang 58,3% tại được bán ra với mức giá là 2.785.700 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 2.985.700 đồng/chỉ. Giá mua vào 8.8 so với ngày hôm trước, giá bán ra 2.985.700 so với giá chốt chiều qua

Giá Vàng nữ trang 75% tại được bán ra với mức giá là 3.636.600 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 3.836.600 đồng/chỉ. Giá mua vào 11.2 so với ngày hôm trước, giá bán ra 3.836.600 so với ngày hôm qua

Giá Vàng nữ trang 99% tại được bán ra với mức giá là 4.914.600 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 5.044.600 đồng/chỉ. Giá mua vào 14.9 so với ngày hôm trước, giá bán ra 5.044.600 so với ngày hôm trước

Giá Vàng nữ trang 99,99% tại được bán ra với mức giá là 5.035.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 5.095.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 15 so với ngày hôm trước, giá bán ra 5.095.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ tại được bán ra với mức giá là 5.045.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 5.145.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 15 so với ngày hôm trước, giá bán ra 5.145.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại được bán ra với mức giá là 5.045.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 5.135.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 15 so với ngày hôm trước, giá bán ra 5.135.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Đà Nẵng được bán ra với mức giá là 6.590.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.672.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 15 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.672.000 so với ngày giao dịch hôm trước

Giá Vàng SJC tại Cà Mau được bán ra với mức giá là 6.590.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.672.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 15 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.672.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Miền Tây được bán ra với mức giá là 6.590.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.670.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 15 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.670.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Biên Hòa được bán ra với mức giá là 6.590.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.670.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 15 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.670.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Quãng Ngãi được bán ra với mức giá là 6.590.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.670.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 15 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.670.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Hà Nội được bán ra với mức giá là 6.590.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.672.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 15 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.672.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Bạc Liêu được bán ra với mức giá là 6.590.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.672.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 15 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.672.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Nha Trang được bán ra với mức giá là 6.590.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.672.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 15 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.672.000 so với ngày hôm trước

Giá Vàng SJC tại Quy Nhơn được bán ra với mức giá là 6.588.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.672.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 15 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.672.000 so với ngày giao dịch tối qua

Giá Vàng SJC tại Phan Rang được bán ra với mức giá là 6.588.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.672.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 15 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.672.000 so với ngày giao dịch chiều qua

Giá Vàng SJC tại Hạ Long được bán ra với mức giá là 6.588.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.672.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 15 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.672.000 so với phiên giao dịch trước đó

Giá Vàng SJC tại Quảng Nam được bán ra với mức giá là 6.588.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.672.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 15 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.672.000 so với phiên giao dịch hôm qua

Giá Vàng SJC tại Bình Phước được bán ra với mức giá là 6.588.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.672.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 15 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.672.000 so với ngày trước đó

Giá Vàng SJC tại Huế được bán ra với mức giá là 6.587.000 đồng/chỉ và mua vào với mức giá 6.673.000 đồng/chỉ. Giá mua vào 15 so với ngày hôm trước, giá bán ra 6.673.000 so với ngày hôm qua

Khu vực Loại Giá mua Giá bán
Long Xuyên
Vàng SJC
6.592.000 7.675.000
15.0000 15.0000
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L – 10L
6.590.000 6.670.000
15.0000 15.0000
Vàng nữ trang 41,7%
1.939.800 2.139.800
6.2000 6.2000
Vàng nữ trang 58,3%
2.785.700 2.985.700
8.8000 8.8000
Vàng nữ trang 75%
3.636.600 3.836.600
11.2000 11.2000
Vàng nữ trang 99%
4.914.600 5.044.600
14.9000 14.9000
Vàng nữ trang 99,99%
5.035.000 5.095.000
15.000 15.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ
5.045.000 5.145.000
15.000 15.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
5.045.000 5.135.000
15.000 15.000
Đà Nẵng
Vàng SJC
6.590.000 6.672.000
15.000 15.000
Cà Mau
Vàng SJC
6.590.000 6.672.000
15.000 15.000
Miền Tây
Vàng SJC
6.590.000 6.670.000
15.000 15.000
Biên Hòa
Vàng SJC
6.590.000 6.670.000
15.000 15.000
Quãng Ngãi
Vàng SJC
6.590.000 6.670.000
15.000 15.000
Hà Nội
Vàng SJC
6.590.000 6.672.000
15.000 15.000
Bạc Liêu
Vàng SJC
6.590.000 6.672.000
15.000 15.000
Nha Trang
Vàng SJC
6.590.000 6.672.000
15.000 15.000
Quy Nhơn
Vàng SJC
6.588.000 6.672.000
15.000 15.000
Phan Rang
Vàng SJC
6.588.000 6.672.000
15.000 15.000
Hạ Long
Vàng SJC
6.588.000 6.672.000
15.000 15.000
Quảng Nam
Vàng SJC
6.588.000 6.672.000
15.000 15.000
Bình Phước
Vàng SJC
6.588.000 6.672.000
15.000 15.000
Huế
Vàng SJC
6.587.000 6.673.000
15.000 15.000
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhập lúc 12:49:05 20/09/2022
5/5 - (4 votes)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây